Print Friendly, PDF & Email

 

Pierwszym pracownikiem Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie była Pani Kazimiera Rybakowska – Zbroja. Wobec braku dokumentacji dotyczącej osób zatrudnionych w bibliotece, trudno ustalić dokładne daty i kolejność kierujących tą instytucją do 1954 r. Wiadomo jedynie z przekazów ustnych, że placówką kierowały panie Wojciechowska oraz Stefania Szymaniak. Od lipca 1954 r. do września 1979 r. kierownikiem biblioteki była Pani Loakadia Jurga – Kołcz. W 1974 r. w bibliotece w Kiełczewie zatrudniono Panią Barbarę Krakowiak, która zajmowała się księgozbiorem przyjętym z Nacławia. Od października 1979 r. funkcję kierownika nieprzerwanie do grudnia 1997 r. pełniła Pani Barbara Pawicka. W 1980 r. pracownikiem biblioteki w Kiełczewie została Pani Grażyna Laskowska. W bibliotece w Kiełczewie w pełnym wymiarze czasu pracy pracowała do grudnia 1990 r.  Od Stycznia 1991 r. do marca 1993 r. Pani Laskowska pracowała na 3/5 etatu w Kiełczewie, a na 2/5 w filii w Racocie. Natomiast od marca 1993 r. do stycznia 2004 r. Pani Grażyna Laskowska jeden dzień w tygodniu pracowała w Kiełczewie, pozostałą część tygodnia w Racocie. W styczniu 1997 r. Kierownikiem biblioteki została Pani Danuta Kuraszyk. Funkcję kierownika a od stycznia 2002 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie pełniła do lipca 2007 r. Od stycznia 2003 r. do czerwca 2003 r. pracownikiem biblioteki w Kiełczewie była Pani Natalia Szymczak. Od lipca 2003 r. do czerwca 2005 r. w bibliotece pracowała Pani Agnieszka Idowiak. Od stycznia 2005 r. w bibliotece pracuje Pani Agnieszka Makagon. Od stycznia 2006 r. do grudnia 2007  pracownikiem biblioteki w Kiełczewie była także Pani Kinga Kuraszyk. Od lutego 2008 r. do września 2008 r. na stanowisku bibliotekarza pracowała również Pani Katarzyna Szymkowiak. Natomiast od października 2008 r. w bibliotece pracuje Pani Daria Budzyn.

Pierwszym pracownikiem biblioteki w Racocie była Pani Zofia Świątek. Pracowała ona od 1949 r. do lutego 1954r. W marcu 1954 pracownikiem biblioteki była Pani Franciszka Czaplicka. Natomiast od kwietnia do października 1954 r. pracowała Pani Teresa Bartoszewska. Od listopada 1954 r. do kwietnia 1958 r. kierownikiem była Pani Pelagia Krzyżostaniak. W okresie od maja 1958 r. do października 1963 r. pracowała Pani Marta Nowak – Knoska. Kolejną bibliotekarką była Pani Weronika Bereszyńska – Sobiech. Pracowała ona od listopada 1963 r. Na emeryturę przeszła w grudniu 1990 r. Jednak od stycznia 1991 r. do marca 1993 r. pracowała w filii w Racocie jeszcze na pół etatu. W listopadzie 1983 r. na pół etatu zatrudniono Panią Zofię Ratajczak. Pracowała ona do grudnia 1990 r. Od stycznia 1991 r.  Kierownikiem Filii w Racocie jest Pani Grażyna Laskowska.

Pierwszym Kierownikiem Filii Bibliotecznej w Nowym Luboszu była Pani Barbara Krakowiak. Pracowała tam w latach 1975 – 1977. Kolejnym kierownikiem biblioteki w okresie sierpnia 1977 do kwietnia 1978 była Pani Anna Śledź. Od maja 1978 do września 1978 pracownikiem biblioteki w Nowym Luboszu była Pani Teresa Masłowska. 15 października 1978 stanowisko Kierownika objęła Pani Teresa Krysiak. Funkcje tą pełniła do lipca 1986 r. W między czasie filia przenosi się z Nowego Lubosza do Starego Lubosza. Następnym Kierownikiem zostaje Pani Danuta Kuraszyk. Pełniła tą funkcję w latach 1986 – 1997. Od marca 1998 r. pracownikiem filii jest Katarzyna Wopińska. Pani Wopińska od sierpnia 2007 do czerwca 2008 r. pełniła funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie a od lipca 2008 r. jest Dyrektorem tej jednostki.

Pierwszym kierownikiem Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie Filia w Turwi był Pan Kazimierz Towarek. Pełnił ta funkcję w latach 1961 – 1963. W latach 1963 – 1977 kierownikiem była Pani Joanna Grobelna. Następnym kierownikiem była Maria Wojciechowska. Były to lata 1977 – 1979. Od listopada 1979 r. Kierownikiem Filii w Turwi jest Pani Maria Woźna.

Pierwszym kierownikiem Filii Bibliotecznej w Widziszewie była Pani Bogumiła Wojciechowska. Pełniła tą funkcję od sierpnia 1985 do lipca 2002 r. Od sierpnia 2002 r. Kierownikiem Filii jest Pani Jadwiga Marona.