Print Friendly, PDF & Email

 

Każda Biblioteka publiczna prowadzi mniej lub bardziej intensywną działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych. Wiele placówek idzie jeszcze o krok dalej i podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturowej, oświatowej, intelektualnej społeczności lokalnej.

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan prowadzi następującą działalność kulturalno-oświatową:

 

Wystawy książkowe:

Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek poprzez umieszczenie ich na stoisku wystawowym. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan organizuje szereg wystaw. W odniesienie do literatury pięknej najczęściej organizowane są wystawy monograficzne poświęcone poszczególnym pisarzom. Ponadto biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.

Wycieczki i lekcje biblioteczne:

Wycieczki i lekcje biblioteczne mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi. Dotyczy to głównie dzieci młodszych. Każdego roku bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkola i nauczania zintegrowanego. Biblioteka organizuje także pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowych na czytelników. Pasowania mają zawsze charakter bardzo uroczysty. Wycieczki uczniów klas początkowych szkoły podstawowej mają szczególne znaczenie gdyż dzieci rozpoczynające naukę w większości nie zetknęły sie jeszcze z biblioteką. Wycieczki są doskonała okazją do zintegrowania dzieci z książka i czytaniem.

Czytanie dzieciom:

Biblioteka bierze czynny udział w akcji" Cała Polska Czyta Dzieciom"

Zajęcia plastyczne:

Biblioteka przez cały rok prowadzi z dziećmi zajęcia mające charakter plastyczny.

Spotkania autorskie:

Spotkania autorskie są najbardziej znanym wariantem formy spotkaniowej organizowanym przez biblioteki. Są one w istocie mieszaną, synkretyczną formą prelekcyjno – dyskusyjną co ujawnia się poprzez ich strukturę. Spotkania autorskie na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Kościan mają dość bogatą historię. Progi biblioteki przekroczyło wielu pisarzy, poetów i dziennikarzy. Wśród nich byli między innymi: Janusz Przybysz, Jerzy Korczak, Nikos Chadzinkolau, Arkady Fiedler, Zbigniew Gordziej, Urszula Ciszewska, Krystyna Grys, Joanna Papuzińska i wielu innych. Spotkania te cieszą się dużą popularnością wśród czytelników.

Konkursy:

Przez cały rok biblioteka organizuje szereg konkursów. Są to zarówno konkursy typowe czytelnicze, które sprowadzają się do przestawienia w trybie realizacji, określonej wiedzy bądź określonych umiejętności nabytych w wyniku lektury, jak i konkursy nie obejmujące swoją tematyką wiedzy czytelniczej.