No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

Print Friendly, PDF & Email

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

Jak co roku w Filii Bibliotecznej w Starym Luboszu, w drugim semestrze nauki odbyło się „Pasowanie na czytelnika biblioteki”. Uczniowie po powitaniu przez bibliotekarkę przystąpili do wykonywania przygotowanych zadań. Najpierw dzieci wylosowały pytania niezbędne do rozwiązania krzyżówki. Następnie zaczęli je czytać  i udzielać na nie odpowiedzi w formie pisemnej przy tablicy. Test czytania i pisania wypadł bardzo dobrze. Kolejnym punktem spotkania było rozwiązywanie zadań matematycznych. Z nimi uczniowie też poradzili sobie bez problemu. Później goście odgadywali zagadki związane ze znanymi bajkami. Ostatnim punktem quizowego szaleństwa były „kuferkowe zagadki”. Ten punkt spotkania wywołał na twarzach milusińskich wiele emocji. Następnie bibliotekarka zaproponowała aby uczniowie na pamiątkę  wyjątkowego spotkania wykonali z papieru symbole mądrości czyli sowy. Po wykonaniu wszystkich zadań nastąpiło zapowiedziane na samym początku spotkania „Pasowanie na czytelnika.” Z poważnymi minami uczniowie wypowiadali słowa przysięgi. Na końcu uroczystości bibliotekarka wręczyła gościom dyplomy i książki ufundowane przez bibliotekę. Pełnoprawni czytelnicy z zadowolonymi minami opuścili bibliotekę.

Comments are closed.