No public Twitter messages.

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin

OGŁOSZENIE

Print Friendly, PDF & Email

DYREKTOR

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŚCIAN

Z/S W KIEŁCZEWIE UL. KOŚCIAŃSKA 2

OGŁASZA NABÓR

                NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

 

 

 1. NAZWA STANOWISKA:   

 

 1. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar (40 godz. tygodniowo); zatrudnienie od01.07.2015 r.

 

 1. MIEJSCE PRACY:

Filia Biblioteczna w Racocie ul. Szkolna 38

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:
 • jest obywatelem polskim;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowana opinią;
 • niekaralność;
 • posiada wykształcenie średnie bibliotekarskie, wyższe bibliotekarskie lub wyższe humanistyczne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku bibliotekarza;
 • znajomość programu SOWA;
 • znajomość Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • samodzielność i operatywność;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • życzliwy stosunek do ludzi;
 • biegła obsługa komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • prowadzenie filii biblioteki publicznej – gromadzenie, opracowywanie zbiorów bibliotecznych, ewidencja wypożyczeń, itp.;
 • praca w programie SOWA;
 • całkowita obsługa wypożyczalni i czytelni;
 • prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej;
 • dbałość o stan powierzonego mienia.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, kursów, warsztatów, związanych z działalnością kulturalną i bibliotekarską;
 • kopie świadectw pracy;
 • kserokopia dowodu osobistego;

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2015 r. do godz. 15.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Kościan, Kiełczewo, ul. Kościańska 2.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ostateczny wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną i testem ze znajomości opracowywania zbiorów w dniu 12.06.2015 r.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie –

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. – o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182). 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Gminy Kościan z/s w Kiełczewie

                                                      Katarzyna Wopińska

Comments are closed.