No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Łąka i jej mieszkańcy

Print Friendly, PDF & Email

Łąka i jej mieszkańcy

Gośćmi majowego spotkania w kiełczewskiej bibliotece byli uczniowie klasy II z miejscowej szkoły podstawowej. Tematem przewodnim bibliotecznych zajęć była wiosenna łąka.

Na początku spotkania dzieci podzieliły się z bibliotekarką swoją wiedzą na temat zwierząt i roślin, które możemy spotkać na łące. W dyskusji wspominały o pszczołach, biedronkach i motylach. Potrafiły wymienić gatunki omawianych owadów oraz opisać rolę, jaką odgrywają w otaczającej nas przyrodzie. Podczas rozmowy uczniowie wspominali także o łąkowej roślinności, wskazywały jej różnorodność oraz działanie na otoczenie.

Następnie dzieci zostały poddane kilku zadaniom. Pierwsze wiązało się z wierszem I. Salach pt. „Łąka”. Goście musieli wysłuchać przeczytany przez bibliotekarkę tekst, a następnie rozwiązać krzyżówkę, której hasła dotyczyły przedstawionego wiersza.

Kolejne zadanie wiązało się z wiosennymi zagadkami. Bibliotekarka czytała dzieciom ich tekst, a goście wyszukiwali w pomieszczeniu bibliotecznym ukrytych wcześniej obrazków, ilustrujących rozwiązania zagadek.

Na koniec spotkania na gości czekało też zadanie matematyczne. Każde dziecko otrzymało kartkę, na której widniało działanie oraz przyporządkowane mu zdanie dotyczące omawianego tematu, czyli łąki. Po obliczeniu działania należało kartki przypiąć do tablicy – po lewej stronie te z wynikiem powyżej 20, natomiast po prawej z wynikiem poniżej 20. Następnie dzieci chórem przeczytały zdania widniejące na kartkach i słusznie zauważyły, że po lewej stronie znalazły się te kartki , na których pojawiły się zdania określające właściwe przeznaczenie łąki, np. „Miejsce wypasu zwierząt”, „Miejsce wypoczynku”, „Dom dla roślin i zwierząt”, a po prawej te niewłaściwe, np. „Miejsce rozpalania ognisk”, „Teren jazdy samochodem”, „Miejsce łapania owadów”.

Comments are closed.