No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Pasowanie na czytelnika

Print Friendly, PDF & Email

Pasowanie na czytelnika

Dnia 30.01.2014 w bibliotece w Turwi odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika.

Odświętnie ubrane dzieci przybyły wraz z wychowawczynią i rodzicami, którzy chcieli uczestniczyć w tym ważnym dla swoich pociech dniu.

Jednak, aby dostąpić zaszczytu bycia czytelnikiem, dzieci musiały wykazać się niezbędną wiedzą z zakresu znajomości baśni i bajek (krzyżówka) oraz zapoznać się z regulaminem biblioteki i zasadami wypożyczania książek. Dzieci samodzielnie przeczytały „prośby książki”.  

Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, mądrze wykorzystywać zawartą w nich wiedzę i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie zostali pasowani przez bibliotekarkę. Dzieci otrzymały pamiątkowe książki (ufundowane przez Radę Rodziców), dyplomy, zakładki i symboliczne karty biblioteczne. Na zakończenie każdy z uczniów mógł samodzielnie wypożyczyć książkę.

Comments are closed.