No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tydzień Bibliotek w Kiełczewie

Print Friendly, PDF & Email

Tydzień Bibliotek w Kiełczewie

Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promujący czytelnictwo i biblioteki. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Z tej okazji Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie zaprosiła w swoje mury młodych czytelników – uczniów miejscowej szkoły podstawowej.

Jako pierwsi w bibliotece zjawili się uczniowie klasy II. Na początku spotkania dzieci przypomniały, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, czytelnią i wypożyczalnią. W związku z tym, że wszyscy goście są czytelnikami biblioteki już od dawna, świetnie orientowali się w różnorodności jej księgozbioru. Wskazywali także, że w bibliotece można miło spędzić czas, korzystając z komputera i Internetu, czy też wykonując ciekawe prace plastyczne. W trakcie spotkania dzieci zostały poddane kilku ćwiczeniom. Pierwsze polegało na rozwiązaniu krzyżówki, której hasło brzmiało „KSIĄŻKA”. Uczestnicy mogli się wykazać także sprawnością matematyczną. Ich drugie zadanie polegało na wykonaniu kilku działań matematycznych oraz wpisaniu do diagramu litery odpowiadającej wynikowi. W ten sposób utworzyli hasło „PROŚBY KSIĄŻKI” i mogli przejść do ostatniego zadania, a mianowicie ułożenia z wyrazowej rozsypanki próśb, jakie książka kieruje do każdego czytelnika.

Kolejnymi gośćmi biblioteki w Kiełczewie byli uczniowie klasy III. Spotkanie rozpoczęło się od ćwiczenia polegającego na uzupełnieniu luk w zdaniach, które omawiały sposób powstania książek współcześnie. Następnie dzieci zostały podzielone na grupy, w których miały pracować nad stworzeniem plakatów, obrazujących dawne metody powstawania książki. Dla ułatwienia pracy otrzymali krótkie teksty, w których mogli znaleźć cenne informacje. Wykonane plakaty tłumaczyły, czym były książki gliniane, zwoje papirusowe, pergamin, kto zajmował się pisaniem książek w dawnych czasach, gdzie mogły być przechowywane i kto mógł być ich właścicielem. Na koniec spotkania dzieci zaprezentowały swoje prace reszcie klasy.

Comments are closed.