No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Z Janem Brzechwą o dobrym wychowaniu…

Print Friendly, PDF & Email

Z Janem Brzechwą o dobrym wychowaniu…

W październiku bibliotekę w Kiełczewie odwiedzili uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewie. Tematem przewodnim tego spotkania było zagadnienie dobrego wychowania. Na początku dzieci wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt. „Kwoka”, a następnie omawiały jego treść. Analizowały postawy bohaterów, wskazując przy tym dobre i złe cechy, którymi się charakteryzowali. Uczniowie formułowali sądy uogólniające, odpowiadając na pytania: czego nas nauczył Jan Brzechwa? Jacy powinniśmy być? W drugiej części spotkania dzieci oddały się pracom plastycznym. Wykonały jedną z bohaterek wiersza – krowę. Wykorzystały do tego papierowe talerzyki oraz wcześniej wycięte elementy – ogon, rogi, kopytka, łatki itp. Za staranną pracę zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem.

Comments are closed.