No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Maluchy w bibliotece

Print Friendly, PDF & Email

Maluchy w bibliotece

Tradycyjnie na początku roku szkolnego bibliotekę w Kiełczewie odwiedzili uczniowie klasy „0” z tutejszej szkoły podstawowej. Celem spotkania było zapoznanie maluchów ze środowiskiem biblioteki oraz zachęcenie do korzystania z jej zbiorów. Na początku dzieci odpowiadały na pytania, czym jest biblioteka i w jakim celu do niej przychodzimy. Świetnie sobie poradziły z wyjaśnieniem terminu „księgarnia” oraz wskazaniem różnicy między nią a biblioteką. Oglądając różne rodzaje książek, mówiły o zasadach dbania o nie. Zwiedzając pomieszczenia biblioteki, opowiadały, w jaki sposób należy się w nich zachowywać. Na koniec spotkania dzieci zostały obdarowane słodkim upominkiem, a opuszczając mury biblioteki zgodnie stwierdziły, że będą ją często odwiedzać.

Comments are closed.