No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Jubileusz 60–lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

Print Friendly, PDF & Email

Jubileusz 60–lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

 

6 Maja Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w sali wiejskiej w Widziszewie obchodziła Jubileusz 60 – lecia istnienia. Przybyłych gości powitała Dyrektor biblioteki Pani Katarzyna Wopińska. A wśród nich byli między innymi przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy oraz pracownicy bibliotek powiatu kościańskiego, dyrektorzy szkół, radni oraz przyjaciele biblioteki. Pani Dyrektor mówiła, iż Biblioteka Publiczna Gminy Kościan to nie tylko samorządowa wypożyczalnia książek jest ona także, zgodnie ze sztuką współczesnego bibliotekarstwa, ośrodkiem promującym czytelnictwo i szeroką pojętą kulturę, poprzez różnorodne formy działania, jak np. konkursy, spotkania autorskie, warsztaty literackie, wystawy plastyczne, zabawy z dziećmi. Żywym dowodem tego był pokaz multimedialny prezentujący działalność kulturalno – edukacyjną biblioteki jak również wystawy lokalnych artystów towarzyszące jubileuszowi: obrazy Pani Urszuli Ciszewskiej, hafty Pań ze Starego Lubosza oraz rzeźby Pana Macieja Szymczaka. Następnie Pani Dyrektor przybliżyła gościom historię Jubilatki. Mówiła między innymi o tym, że w chwili powstania bibliotekę zlokalizowano w budynku ówczesnego wójtostwa w Kościanie przy ul. Młyńskiej – dziś to stylowy domek przy blaszanym pawilonie. Mówiła także o kolejnych przeprowadzkach biblioteki by dotrzeć do miejsca którym mieści się dziś. Ponadto Pani Dyrektor nakreśliła również historię pozostałych czterech bibliotek publicznych w gminie, a mianowicie – filii bibliotecznej w Racocie, Starym Luboszu, Turwi oraz Widziszewie. Kolejnym punktem spotkania były podziękowania i czerwone róże skierowane do pracowników biblioteki, Pani: Darii Budzyn, Grażyny Laskowskiej, Agnieszki Makogon, Jadwigi Marony, Marii Mikołajczak oraz Marii Woźnej. Pani Dyrektor podkreślała, że „na dzisiejszy wizerunek Biblioteki Publicznej Gminy Kościan pracuje dzień po dniu oddane grono pracowników, którzy w funkcjonowanie książnicy wkładają całą swoją wiedzę, serce i umiejętności.” Pani Katarzyna Wopińska skierowała także słowa podziękowania do Wójta Gminy Kościan Pana Henryka Bartoszewskiego za to, że „od lat uznaje, iż warto inwestować w bibliotekę, a przez to rozwijać potrzeby kulturalne naszej społeczności.” Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kościan Pan Henryk Bartoszewski. Mówił on między innymi o wyzwaniach przed jakimi stoją biblioteki publiczne w naszym nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Pan Wójt wręczył również pracownicom biblioteki listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów za ich trud i owocną pracę. Kolejną osobą, która zabrała głos był Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Szczepaniak, który na ręce Pani Katarzyny Wopińskiej przekazał czek na kwotę tysiąca zł. na zakup książek. Uczestniczący w jubileuszu goście przekazali na ręce Pani Dyrektor, kwiaty, prezenty i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. W części artystycznej Jubileuszu 60 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan swoją poezję zaprezentowała Pani Urszula Ciszewska. Z mini recitalem wystąpiła również laureatka wielu konkursów młodych wokalistów na arenie polskiej i zagranicznej – Pani Katarzyna Marona.

 

Comments are closed.