No public Twitter messages.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Pasowanie uczniów kl. I

Print Friendly, PDF & Email

Pasowanie uczniów kl. I szkoły podstawowej na czytelników biblioteki. Po powitaniu dzieci dowiedziały się, co to jest za miejsce, w jakim celu przychodzimy do biblioteki i jaka jest różnica pomiędzy biblioteką szkolną a publiczną. Następnie dzieci opowiedziały nieco o swoich domowych biblioteczkach, podały tytuły swoich prywatnych książek, a także bardzo dobrze wskazały różnicę między biblioteką a księgarnią. W kolejnej odsłonie bibliotekarka omówiła wygląd biblioteki, przybliżyła zasady wypożyczania książek oraz sposób zachowywania się w bibliotece. Kolejnym punktem spotkania było wykonanie przez dzieci z tektury pierwszej zakładki do książki. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu spotkania a mianowicie uroczystego pasowania. Dzieci z dumą wypowiadały słowa przyrzeczenia. Na zakończenie bibliotekarka wręczyła młodym czytelnikom dyplomy i książki ufundowane przez bibliotekę oraz zapraszała do składania kolejnych wizyt słowami: „Dziś żegnamy się już z Wami, jutro znowu zapraszamy!!!”

Comments are closed.