Print Friendly, PDF & Email

 

"Biblioteka prowadzi bogactwa wieków i pokoleń,

mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,

A nigdy nam nie poskąpi ani mądrości ani światła"

(Jan Wiktor)

Biblioteki publiczne są podstawowym ogniwem systemu oświatowego i kulturalnego. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan realizuje swoje zadania ponad 60 lat i bezsprzecznie przyczynia się do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju lokalnej kultury.

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z/s w Kiełczewie oraz podległe jej filie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, gromadzą zbiory ze wszystkich dziedzin uwzględniając potrzeby użytkowników. Biblioteki publiczne działające na terenie gminy Kościan są instytucjami wrośniętymi w środowisko, chcą zrozumieć jego potrzeby, uczestniczyć w rozwoju i być współodpowiedzialne za poziom zainteresowań mieszkańców Gminy Kościan.

My pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Kościan mamy nadzieję, że pomimo szybkiego postępu cywilizacyjnego, nagromadzenia olbrzymich zasobów informacji oraz gwałtownego rozwoju środków komunikowania książka nadal będzie podstawowym źródłem wiedzy, podstawową pomocą w kształtowaniu naukowego poglądu na świat, pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poradnikiem i informatorem pomocnym przy rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności dnia codziennego. Będzie też źródłem przeżyć estetycznych i emocjonalnych, a dla wielu po prostu ulubioną rozrywką czy formą odpoczynku.

Andrzej Szczypiorski powiedział, że "Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana". Życzyłybyśmy sobie, aby takich książek w Bibliotece Publicznej Gminy Kościan było jak najwięcej.

 

Dyrektor Katarzyna Wopińska

wraz z pracownikami  Biblioteki Publicznej Gminy Kościan

          z/s w Kiełczewie